Kleinkoor Ars Nova Rhoon
l

Ars Nova werd op 8 januari 1976 opgericht op initiatief en onder leiding van Arie Noordsij als a capella koor. Hij en de zangers stelden zichzelf ten doel om mooie koormuziek in te studeren en daar vooral van te genieten. In die tijd werd er veel Bach(motetten) en oude meesters gezongen. 

Andere dirigenten kwamen en gingen en het repertoire veranderde mee. 

Tegenwoordig zingt Ars Nova koormuziek uit de periode van de Renaissance, Barok en Romantiek. Ook gaan wij een mooi klassiek repetoire uit de tegenwoordige tijd niet uit de weg.

Naast onze reguliere voorjaars- en kerstconcerten, heeft Ars Nova in Spijkenisse een Evensong verzorgd en bij de Holocaustherdenking de passende muziek gezongen. Met regelmaat worden wij gevraagd voor bv een koffieconcert, een optreden in verpleeg- of revalidatiecentrum enz.

Ars Nova bestaat momenteel uit een aantal vaste leden, maar maakt sinds een paar jaar ook gebruik van projectzangers, dit alles onder de bezielende leiding van onze dirigent Anastasiya Boumans.

Wij repeteren elke woensdag van 19.45 tot 22.00 uur in de Maranathakerk, Kleidijk 2b te Rhoon. Ars Nova probeert in ieder geval 2 x per jaar een concert te geven, veelal a capella, soms met begeleiding en soms met medewerking van een solist (vocaal of instrumentaal).
Ons jaarlijks kooruitje. Dit jaar naar Schiedam.