Home
Leden
Lid worden
Dirigenten
Concerten
Muziek
Contact

Kleinkoor Ars Nova is aangesloten bij de Regionale Zangersbond Zuidwest Nederland. 

Het bestuur bestaat vanaf 19 december 2018 uit 4 personen:

Margo Kant  

voorzitter  

Simon van der Wel  

secretaris 

Wim Spoormaker  

penningmeester  

Ina van Duijn

algemeen (website en Facebook)

Vrijwilligers buiten het bestuur om:

Henk en Nel van Zanten  

contactpersonen Dorpskerk  

 

 

 

 

 

 

 

Contact:

Stuur een mail naar  info@kleinkoorarsnova.nl of bel naar Wim Spoormaker 06-54634751 of          Margo Kant 06-22607707.

Facebook:  www.facebook.com/kleinkoor.arsnova

 

  

Kleinkoor Ars Nova | info@kleinkoorarsnova.nl